Kurikulum

Kurikulum pendidikan yang dipakai saat ini di SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah :

  • Kurikulum Nasional 2013
  • Kurikulum Khas Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Al-Quran, Akidah, Fikh, Hadist, Akhlak, Tarikh, Bahasa Arab)